Te Rerenga Kōrero – Purere ana te oma!

Kia ora. To encourage the use of Te Reo Māori Te Taura Whiri i Te Reo Māori – The Māori Language Commission publish weekly Māori phrases that can be used to support or cheer someone on.

Purere ana te oma!
Ran like a flash!

akina te reo rugby