Te Rerenga Kōrero – Engari koe!

Kia ora. To encourage the use of Te Reo Māori Te Taura Whiri i Te Reo Māori – The Māori Language Commission publish weekly Māori phrases that can be used to support or cheer someone on.

Engari koe!
Get you! /Gee, you’re the one!

akina te reo rugby