Te Rerenga Kōrero – Tino kino te pai!

Kia ora. To encourage the use of Te Reo Māori Te Taura Whiri i Te Reo Māori – The Māori Language Commission publish weekly Māori phrases that can be used to support or cheer someone on.

Tino kino te pai!
Quite the best!

akina te reo rugby