Te Rerenga Kōrero – Koia kei a koe

Kia ora. To encourage the use of Te Reo Māori Te Taura Whiri i Te Reo Māori – The Māori Language Commission publish weekly Māori phrases that can be used to support or cheer someone on.

Koia kei [a koe]/[a Sonny/Nehe/Māmā]!
You’re great. You/Sonny/Nehe/Mum really nailed it!

akina te reo rugby