Te Kupu o Te Wiki – Kata (laugh)

Kia ora. To encourage the use of Te Reo Māori we are publishing weekly kupu (words) and phrases that can be used with children.

Kupu (word)

kata
laugh

He aha koe e kata nā, e te tau?
Why are you laughing, my darling?

Whāngahia te Reo