Te Wiki o Te Reo Maori whakatauki #7

Ko te reo te mauri o te mana Māori.

Language is the life force of Māori.

Rātapu’s (Sunday’s) whakatauki.

Browse our information and events for Te Wiki o Te Reo Māori — Māori Language Week 23 Hōngongoi — 29 Hōngongoi 2012.

Te Wiki o Te Reo Māori — Māori Language Week celebrates te reo Māori. The Māori language is a taonga that gives New Zealand its distinct and unique cultural identity.